នេះជាការពាររបស់លោកZuckerberg ពីការចោទប្រកាន់
ស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិហ្វេសប៊ុកលោក Mark Zuckerberg បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការជាលើកដំបូងដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុនពីការចោទប្រកាន់ថ្មីៗនេះលើបណ្តាញសង្គមនិងពីការលេចធ្លាយឯកសារនិងការសិក្សាផ្ទៃក្នុង។ នាយកប្រតិបត្តិរូបនេះបានការពារបណ្តាញសង្គមដោយនិយាយថាFacebookមានសារៈសំខាន់ចំពោះសង្គមនិងមិនផ្តល់អាទិភាពដល់ប្រាក់ចំណេញទេ។ Zuckerberg បានការពារសកម្មភាពរបស់Facebook ហើយបានរិះគន់អ្នកស្រី Frances Haugen អតីតនាយកផលិតផលនៅក្រុមហ៊ុនដែលបានផ្តល់សក្ខីកម្មដល់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះ ដើម្បីលម្អិតអំពីការចោទប្រកាន់។ អ្នកស្រី Frances Haugen គឺជាអ្នកដែលបានទម្លាយនូវឯកសារសម្ងាត់របស់Facebook ហើយអ្នកស្រីក៏បានអត្ថាធិប្បាយអំពីការរអាក់រអួលដែលធ្វើឱ្យសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានផ្តាច់រាប់ម៉ោងផងដែរ។ ការការពាររបស់នាយកប្រតិបត្តិ ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាFacebookមិនផ្តល់អាទិភាពដល់ប្រាក់ចំណេញជាជាងលើសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពអ្នកប្រើប្រាស់នោះទេ។ ជាឧទាហរណ៍ គាត់បានប្រើមុខងារថ្មីមួយដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅឆ្នាំ ២០១៨ ដែលមានឈ្មោះថាអន្តរកម្មសង្គម ដោយផ្លាស់ប្តូរលំដាប់នៃការបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្តាញព័ត៌មានដើម្បីកាត់បន្ថយវីដេហិង្សានិងបង្កើនមាតិកាអំពីមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសារ។ Source: www.somagnews.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖CFU E-Sports League CambodiaWeb : https://cfu-esports.com/FB Page : CFU E-Sports League CambodiaYouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTubeTelegram: https://t.me/cfu_esports

Written by Heaur

10/08/2021

ស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិហ្វេសប៊ុកលោក Mark Zuckerberg បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការជាលើកដំបូងដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុនពីការចោទប្រកាន់ថ្មីៗនេះលើបណ្តាញសង្គមនិងពីការលេចធ្លាយឯកសារនិងការសិក្សាផ្ទៃក្នុង។ នាយកប្រតិបត្តិរូបនេះបានការពារបណ្តាញសង្គមដោយនិយាយថាFacebookមានសារៈសំខាន់ចំពោះសង្គមនិងមិនផ្តល់អាទិភាពដល់ប្រាក់ចំណេញទេ។

Zuckerberg បានការពារសកម្មភាពរបស់Facebook ហើយបានរិះគន់អ្នកស្រី Frances Haugen អតីតនាយកផលិតផលនៅក្រុមហ៊ុនដែលបានផ្តល់សក្ខីកម្មដល់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះ ដើម្បីលម្អិតអំពីការចោទប្រកាន់។

អ្នកស្រី Frances Haugen គឺជាអ្នកដែលបានទម្លាយនូវឯកសារសម្ងាត់របស់Facebook ហើយអ្នកស្រីក៏បានអត្ថាធិប្បាយអំពីការរអាក់រអួលដែលធ្វើឱ្យសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានផ្តាច់រាប់ម៉ោងផងដែរ។

ការការពាររបស់នាយកប្រតិបត្តិ ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាFacebookមិនផ្តល់អាទិភាពដល់ប្រាក់ចំណេញជាជាងលើសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពអ្នកប្រើប្រាស់នោះទេ។ ជាឧទាហរណ៍ គាត់បានប្រើមុខងារថ្មីមួយដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅឆ្នាំ ២០១៨ ដែលមានឈ្មោះថាអន្តរកម្មសង្គម ដោយផ្លាស់ប្តូរលំដាប់នៃការបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្តាញព័ត៌មានដើម្បីកាត់បន្ថយវីដេហិង្សានិងបង្កើនមាតិកាអំពីមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសារ។

Source: www.somagnews.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …