ទីបំផុតYouTube នឹងដាក់ដំណើរកាមុខងារនេះដល់អ្នកប្រើប្រាស់ iOS ទាំងអស់
YouTubeកំពុងតែធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងការនាំមកនូវមុខងារPicture in Picture ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ iOS​ ។ យោងតាTechCrunchបាន រាយការណ៍ថា YouTubeសន្យាថានឹងនាំយកមុខងារPiP​ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ iPhone និង iPad ទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចាប់ផ្តើមអ្នកពីប្រើ Premium ។ ការធ្វើតេស្តនៃមុខងារPicture in Picture  នេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា។ អ្នកប្រហែលជាត្រូវតំឡើងកម្មវិធី YouTube ឡើងវិញ ប្រសិនបើមុខងារនេះមិនមានទាន់ដំណើរការក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ Source: engadget.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖CFU E-Sports League CambodiaWeb : https://cfu-esports.com/FB Page : CFU E-Sports League CambodiaYouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTubeTelegram: https://t.me/cfu_esports

Written by Heaur

08/27/2021

YouTubeកំពុងតែធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងការនាំមកនូវមុខងារPicture in Picture ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ iOS​ ។ យោងតាTechCrunchបាន រាយការណ៍ថា YouTubeសន្យាថានឹងនាំយកមុខងារPiP​ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ iPhone និង iPad ទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចាប់ផ្តើមអ្នកពីប្រើ Premium ។

ការធ្វើតេស្តនៃមុខងារPicture in Picture  នេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា។ អ្នកប្រហែលជាត្រូវតំឡើងកម្មវិធី YouTube ឡើងវិញ ប្រសិនបើមុខងារនេះមិនមានទាន់ដំណើរការក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។

Source: engadget.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …