យោងតាមលោក Neal Mahonប្រធានផ្នែកផលិតYouTube បាននិយាយYouTubeបានលុបវីដេអូចំនួន ១ លានវីដេអូចេញពីកម្មវិធី ដោយអះអាងថាវិដេអូទំាំងនោះមានលក្ខណៈផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទាក់ទង់នឹងកូវីដ ១៩ ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២០។

 ថ្មីៗនេះហ្វេសប៊ុកក៏បានចាប់វិធានការស្រដៀងគ្នានេះដែរ ដោយបានលុបរាល់មាតិការទំាំងឡាយណាដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយមិនការពិតស្តីពីជំងឺកូវីដ១៩។​ ទំាំងFacebook ​និងYouTubeតែងទទួលរងការរិះគន់ដោយសារតែវិធានការយឺតយាវ និងការមិនបានដោះស្រាយទាក់ទង់ការផ្សាយពត៌មានមិនពិតពីកូវីដ១៩ ដោយក្រុមហ៊ុនទំាង២​នេះមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាងមួយពាន់លាននាក់ ដែលមានន័យថាសូម្បីតែផ្នែកតូចមួយនៃខ្លឹមសារក៏អាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនផងដែរដល់អ្នកប្រើប្រាស់។

Source: www.engadget.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports