សេវាកម្មYahoo Answers នឹងត្រូវបិទជាផ្លូវការនៅខែក្រោយនេះ
Yahoo Answers នឹងត្រូវបិទនៅថ្ងៃទី ៤ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២១។ គេហទំព័រនេះមានតាំងពីឆ្នាំ ២០០៥ ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាវេទិកាសំណួរនិងចម្លើយ ដែលដំណើរការយូរបំផុតមួយនៅលើអ៊ីនធឺណិត។ ក្រុមហ៊ុននឹងចាប់ផ្តើមរៀបចំ វេទិកានៅពេលសៀលថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា។ នោះហើយជាពេលដែលវាមានគម្រោងបញ្ឈប់ការទទួលយកការដាក់ស្នើថ្មី។ បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី ៤ ខែឧសភាអ្នកនឹងមានរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាដើម្បីទាញយកប័ណ្ណសារមាតិកាដែលអ្នកបានបញ្ចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ។ នៅពេលដែលអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវបាននិយាយនិងធ្វើរួចគេហទំព័រ Yahoo Answers នឹងប្តូរទិសដៅទៅគេហទំព័រ Yahoo ។ ដូចដែលអ្នកអាចស្រមៃការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការបិទវេបសាយគឺធ្លាក់ចុះដល់ស្ថិតិប្រើប្រាស់។ ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយនៅក្នុងសារទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ថា“ ខណៈដែលYahoo Answers គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Yahoo វាមានប្រជាប្រិយភាពតិចជាងឆ្នាំមុនៗ ដោយសារតែតម្រូវការរបស់សមាជិករបស់យើងបានផ្លាស់ប្តូរ” ។ ដើម្បីសំរេចគោលដៅនេះយើងបានសំរេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរធនធានរបស់យើងអោយឆ្ងាយពី Yahoo Answers ដើម្បីផ្តោតលើផលិតផលដែលបម្រើអោយសមាជិករបស់យើងកាន់តែប្រសើរនិងផ្តល់នូវការសន្យារបស់ Yahoo ក្នុងការផ្តល់នូវមាតិកាដែលទុកចិត្តបំផុត។ សម្រាប់អ្វីដែលអ្នកអាចសន្មតថាការធ្លាក់ចុះនោះគឺមកពីថា ហ្គូហ្គល(Google) បានបញ្ចូលផ្នែកសំណួរនិងចម្លើយផ្ទាល់ខ្លួន។ នៅពេលនិយាយអំពីសំណួរភាគច្រើនម៉ាស៊ីនស្វែងរករបស់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់នូវធាតុក្រាហ្វិក ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបានចម្លើយយ៉ាងរហ័ស ដោយមិនចាំបាច់ចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀតផងដែរ។ Source: www.engadget.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ CFU E-Sports League CambodiaWeb​៖ https://cfu-esports.com/ FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia     YouTube​៖​ CFU E-Sports League […]

Written by Heaur

04/06/2021

Yahoo Answers នឹងត្រូវបិទនៅថ្ងៃទី ៤ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២១។ គេហទំព័រនេះមានតាំងពីឆ្នាំ ២០០៥ ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាវេទិកាសំណួរនិងចម្លើយ ដែលដំណើរការយូរបំផុតមួយនៅលើអ៊ីនធឺណិត។

ក្រុមហ៊ុននឹងចាប់ផ្តើមរៀបចំ វេទិកានៅពេលសៀលថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា។ នោះហើយជាពេលដែលវាមានគម្រោងបញ្ឈប់ការទទួលយកការដាក់ស្នើថ្មី។ បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី ៤ ខែឧសភាអ្នកនឹងមានរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាដើម្បីទាញយកប័ណ្ណសារមាតិកាដែលអ្នកបានបញ្ចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ។ នៅពេលដែលអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវបាននិយាយនិងធ្វើរួចគេហទំព័រ Yahoo Answers នឹងប្តូរទិសដៅទៅគេហទំព័រ Yahoo ។ ដូចដែលអ្នកអាចស្រមៃការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការបិទវេបសាយគឺធ្លាក់ចុះដល់ស្ថិតិប្រើប្រាស់។

ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយនៅក្នុងសារទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ថា“ ខណៈដែលYahoo Answers គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Yahoo វាមានប្រជាប្រិយភាពតិចជាងឆ្នាំមុនៗ ដោយសារតែតម្រូវការរបស់សមាជិករបស់យើងបានផ្លាស់ប្តូរ” ។ ដើម្បីសំរេចគោលដៅនេះយើងបានសំរេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរធនធានរបស់យើងអោយឆ្ងាយពី Yahoo Answers ដើម្បីផ្តោតលើផលិតផលដែលបម្រើអោយសមាជិករបស់យើងកាន់តែប្រសើរនិងផ្តល់នូវការសន្យារបស់ Yahoo ក្នុងការផ្តល់នូវមាតិកាដែលទុកចិត្តបំផុត។

សម្រាប់អ្វីដែលអ្នកអាចសន្មតថាការធ្លាក់ចុះនោះគឺមកពីថា ហ្គូហ្គល(Google) បានបញ្ចូលផ្នែកសំណួរនិងចម្លើយផ្ទាល់ខ្លួន។ នៅពេលនិយាយអំពីសំណួរភាគច្រើនម៉ាស៊ីនស្វែងរករបស់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់នូវធាតុក្រាហ្វិក ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបានចម្លើយយ៉ាងរហ័ស ដោយមិនចាំបាច់ចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀតផងដែរ។

Source: www.engadget.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ 
CFU E-Sports League Cambodia
Web​៖ https://cfu-esports.com/ 
FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia     
YouTube​៖​ CFU E-Sports League Cambodia – YouTube

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …