លាក់ទាំងមុខ ទំាងក្រោយម៉ង
ក្រុមហ៊ុន Xiaomi បានចាប់ផ្តើមបង្កើតឈ្មោះសម្រាប់ស្មាតហ្វូនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប៉ាតង់ថ្មី ដែលខ្លួនបានទទួលក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ឥឡូវក្រុមហ៊ុននេះគ្រោងនឹងបង្កើតស្មាតហ្វូនដែលអាចអូសអេក្រង់ចេញពីចំហៀងទូរស័ព្ទសម្រាប់ថតរូប ឬអាចពង្រីកអេក្រង់អោយធំបន្ថិច។ មានន័យថា បើប្រសិនបើគេចង់ថតរូប គេត្រូវហូតអេក្រងចេញពីចំហៀងអេក្រង់ទូរស័ព្ទ។  បន្ថែមពីនេះទៅទៀតនោះ ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ក៏មានគម្រោងចង់លាក់កាមេរ៉ាមុខនៅក្រោមអេក្រង់ទូរស័ព្ទតែម្តង។ េហតុនេះបានជាXiaomi បានវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាកាមេរ៉ាក្រោមអេក្រង់នេះ។ បើតាមប៉ាតង់នេះ គេឃើញថាទំាំងកាមេរ៉ាមុខ និងកាមេរ៉ាក្រោយរបស់ទូរ័សព្ទសុទ្ធតែត្រូវបានលាក់ទំាំងអស់។  Source: www.somagnews.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖CFU E-Sports League CambodiaWeb : https://cfu-esports.com/FB Page : CFU E-Sports League CambodiaYouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTubeTelegram: https://t.me/cfu_esports

Written by Heaur

05/17/2021

ក្រុមហ៊ុន Xiaomi បានចាប់ផ្តើមបង្កើតឈ្មោះសម្រាប់ស្មាតហ្វូនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប៉ាតង់ថ្មី ដែលខ្លួនបានទទួលក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ឥឡូវក្រុមហ៊ុននេះគ្រោងនឹងបង្កើតស្មាតហ្វូនដែលអាចអូសអេក្រង់ចេញពីចំហៀងទូរស័ព្ទសម្រាប់ថតរូប ឬអាចពង្រីកអេក្រង់អោយធំបន្ថិច។ មានន័យថា បើប្រសិនបើគេចង់ថតរូប គេត្រូវហូតអេក្រងចេញពីចំហៀងអេក្រង់ទូរស័ព្ទ។ 

បន្ថែមពីនេះទៅទៀតនោះ ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ក៏មានគម្រោងចង់លាក់កាមេរ៉ាមុខនៅក្រោមអេក្រង់ទូរស័ព្ទតែម្តង។ េហតុនេះបានជាXiaomi បានវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាកាមេរ៉ាក្រោមអេក្រង់នេះ។ បើតាមប៉ាតង់នេះ គេឃើញថាទំាំងកាមេរ៉ាមុខ និងកាមេរ៉ាក្រោយរបស់ទូរ័សព្ទសុទ្ធតែត្រូវបានលាក់ទំាំងអស់។ 

Source: www.somagnews.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …