ក្រៅពីSmartphone Xiaomiបានបញ្ចេញនូវSmart Door Lock ម្តង
ក្រុមហ៊ុន Xiaomi បានប្រកាសពីសោទ្វារឆ្លាតវៃមួយ ដែលវាមានសមត្ថភាពស្កេនមុខអ្នកប្រើ។ សោទ្វារឆ្លាតវៃនេះមានឈ្មោះថា Smart Door Lock X ដោយត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជាច្រើន។ ក្រុមហ៊ុន Xiaomi និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនបានដាក់ដំណើរការនូវផលិតផល សោរទ្វារឆ្លាតវៃជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈពិសេសនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ដោយលក់ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា។ លោក Qu Heng អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Xiaomi Ecochain បានបញ្ជាក់ថា Xiaomi Smart Door Lock X គឺជាឧបករណ៍ចាក់សោរលំដាប់កំពូលរបស់ក្រុមហ៊ុន។ លើសពីនេះវាបំពាក់ដោយរចនាសម្ព័ន្ធជា 3D, កាមេរ៉ា, សិនស័រនិងprojector។ ទីពីរលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសោរចាក់ឆ្លាតវៃនេះមានសមត្ថភាពស្កេនមុខអ្នកប្រើប្រាស់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវបំផុត។ Source: www.somagnews.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖CFU E-Sports League CambodiaWeb : https://cfu-esports.com/FB Page : CFU E-Sports League CambodiaYouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTubeTelegram: https://t.me/cfu_esports

Written by Heaur

10/11/2021

ក្រុមហ៊ុន Xiaomi បានប្រកាសពីសោទ្វារឆ្លាតវៃមួយ ដែលវាមានសមត្ថភាពស្កេនមុខអ្នកប្រើ។ សោទ្វារឆ្លាតវៃនេះមានឈ្មោះថា Smart Door Lock X ដោយត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជាច្រើន។

ក្រុមហ៊ុន Xiaomi និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនបានដាក់ដំណើរការនូវផលិតផល សោរទ្វារឆ្លាតវៃជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈពិសេសនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ដោយលក់ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា។ លោក Qu Heng អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Xiaomi Ecochain បានបញ្ជាក់ថា Xiaomi Smart Door Lock X គឺជាឧបករណ៍ចាក់សោរលំដាប់កំពូលរបស់ក្រុមហ៊ុន។ លើសពីនេះវាបំពាក់ដោយរចនាសម្ព័ន្ធជា 3D, កាមេរ៉ា, សិនស័រនិងprojector។ ទីពីរលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសោរចាក់ឆ្លាតវៃនេះមានសមត្ថភាពស្កេនមុខអ្នកប្រើប្រាស់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវបំផុត។

Source: www.somagnews.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …