តើមានហ្គេមអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានUpGradeនៅក្នុង Xbox Series X?
ឧបករណ៍ហ្គេម Xbox Series X និង S ត្រូវបានដាក់លក់នៅថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០កន្លងមកនេះ ជាមួយនឹងការបង្កើនគុណភាពហ្គេមដ៏គួរអោយទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកលេងផងដែរ។ ដោយហេ្គមទាំងនោះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអោយមានល្បឿនលឿន ក្រាហ្វិកច្បាស់ល្អហើយវាអាចមានដំណើរបានរលូន។ Optimised for Xbox Series X គឺជាឃ្លាមួយដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានប្រើដើម្បីពិពណ៌នាអំពីហ្គេមសម្រាប់ Xbox Series X ជាមួយនឹងការតំឡើងឬកែលម្អconsole ដោយបានបង្កើនកម្រិតច្បាស់ កម្រិតhigher frame ក៏ប៉ុន្តែក៏មិនមែនគ្រប់ហ្គេមទាំងអស់នឹងដំណើរការនៅល្បឿន 120FPS ក្នុងកម្រិត 4K ផងដែរ។ យ៉ាងណាមិញ បើយោងតាមក្រុមហ៊ុន Microsoft គេនឹងបង្កើនគុណភាព៖ High visual fidelity, High, smooth frame rates, Faster loading​ ដោយសារមុខងារទាំងនេះ ភាគច្រើនអាចធ្វើទៅបានដោយការគាំទ្ររបស់ Xbox Series X ទៅលើ DirectX12 Ultimate ហើយកម្មវិធីទំាងនោះនឹងត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើឱ្យក្រាហ្វិចប្រសើរជាងមុននិងមុខងារដំណើរការកាន់តែរឹងមាំ។ ជាការគួរអោយកត់សម្គាល់ថា “Optimised for Xbox Series X” មិនធានានូវhigher frame ratesនោះទេ គ្រាន់តែថាហ្គេមត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានសមត្ថភាពពេញលេញនៅក្នុងXbox Series Xប៉ុណ្ណោះ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាប្រភេទហ្គេមដែលត្រូវបានupgradeសម្រាប់ […]

Written by Heaur

11/06/2020

ឧបករណ៍ហ្គេម Xbox Series X និង S ត្រូវបានដាក់លក់នៅថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០កន្លងមកនេះ ជាមួយនឹងការបង្កើនគុណភាពហ្គេមដ៏គួរអោយទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកលេងផងដែរ។ ដោយហេ្គមទាំងនោះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអោយមានល្បឿនលឿន ក្រាហ្វិកច្បាស់ល្អហើយវាអាចមានដំណើរបានរលូន។

Optimised for Xbox Series X គឺជាឃ្លាមួយដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានប្រើដើម្បីពិពណ៌នាអំពីហ្គេមសម្រាប់ Xbox Series X ជាមួយនឹងការតំឡើងឬកែលម្អconsole ដោយបានបង្កើនកម្រិតច្បាស់ កម្រិតhigher frame ក៏ប៉ុន្តែក៏មិនមែនគ្រប់ហ្គេមទាំងអស់នឹងដំណើរការនៅល្បឿន 120FPS ក្នុងកម្រិត 4K ផងដែរ។

យ៉ាងណាមិញ បើយោងតាមក្រុមហ៊ុន Microsoft គេនឹងបង្កើនគុណភាព៖ High visual fidelity, High, smooth frame rates, Faster loading​ ដោយសារមុខងារទាំងនេះ ភាគច្រើនអាចធ្វើទៅបានដោយការគាំទ្ររបស់ Xbox Series X ទៅលើ DirectX12 Ultimate ហើយកម្មវិធីទំាងនោះនឹងត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើឱ្យក្រាហ្វិចប្រសើរជាងមុននិងមុខងារដំណើរការកាន់តែរឹងមាំ។

ជាការគួរអោយកត់សម្គាល់ថា “Optimised for Xbox Series X” មិនធានានូវhigher frame ratesនោះទេ គ្រាន់តែថាហ្គេមត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានសមត្ថភាពពេញលេញនៅក្នុងXbox Series Xប៉ុណ្ណោះ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាប្រភេទហ្គេមដែលត្រូវបានupgradeសម្រាប់ Xbox Series X ៖

 • Ori and the Will of the Wisps
 • Planet Coaster
 • Rogue Company
 • Sea of Thieves
 • Tetris Effect: Connected
 • The Touryst
 • Warhammer: Chaosbane Slayer Edition
 • Watch Dogs: Legion
 • WRC 9 FIA World Rally Championship
 • Yakuza: Like A Dragon
 • Yes, Your Grace
 • The Falconeer
 • Fortnite
 • Forza Horizon 4
 • Gears 5
 • Gears Tactics
 • Grounded
 • King Oddball
 • Maneater
 • Manifold Garden
 • NBA 2K21
 • Observer: System Redux

Source: www.kotaku.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …