អតិថិជនរបស់Xbox Game Passនឹងទទួលបានបញ្ជីហ្គេមថ្មីៗជាច្រើននៅក្នុងខែមីនា និងមេសារួមមាន Yakuza 6: The Song of Life, Octopath Traveler, Outriders និង Undertale ដែលទើបនឹងចេញថ្មី។ Game Pass របស់ Microsoft នឹងចេញលក់ក្នុងWindows PC, XboxOne, XboxSeriesX, និងហ្គេមពពកលើ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការAndroidដែលឧបករណ៍ទាំងអស់នេះអាចចូលបានតាមរយៈការជាវសេវាកម្ម Xbox Game Pass Ultimate ។

ខែមិនាក៏នឹងឃើញមានការចេញផ្សាយនូវStarWars:Squadronsនៅលើម៉ាស៊ីនហ្គេម XboxដែលអាចរកបានតាមរយៈEA Play។នេះគឺជាបញ្ជីពេញលេញនៃការបន្ថែម ហ្គេមថ្មីដែលនឹងមកដល់នៅសប្តាហ៍បន្ទាប់៖

-Undertale (ពពកកុងសូលនិងកុំព្យូទ័រ) – ថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា

-Empire of Sin  (ក្លោដខនសូលនិងកុំព្យូទ័រ) – ថ្ងៃទី 18 ខែមីនា

-Nier: Automata (PC) – ថ្ងៃទី ១៨ ខែមីនា

-Star Wars: Squadrons  (កុងសូល) – EA Playថ្ងៃទី 18 ខែមីនា

– Torchlight 3 (PC) – ១៨ មីនា

-Genesis Noir  (កុងសូលនិងកុំព្យូទ័រ) – ថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនា

-Octopath Traveler  (កុងសូលនិងកុំព្យូទ័រ) – ថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនា

-Pillars of Eternity 2: Deadfire –  ការបោះពុម្ពលើកចុងក្រោយ (កុំព្យូទ័រ) – ២៥ មីនា

-Supraland (កុំព្យូទ័រ) – ថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនា

-Yakuza ៦៖ ចម្រៀងជីវិត (Cloud,កុងសូលនិងកុំព្យូទ័រ) – ថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនា

-Narita Boy (Cloud,កុងសូលនិងកុំព្យូទ័រ) – ថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា

-Outriders (Cloud និងកុងសូល) – ថ្ងៃទី 1 ខែមេសា

ចំណងជើងហ្គេម Xbox ចំនួន ៣ នឹងត្រូវចាកចេញពីសេវាកម្មនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា៖

-Hyperdot (កុងសូលនិងកុំព្យូទ័រ)

-Journey to the Saving World (កុងសូល)

-Machinery  (កុំព្យូទ័រ)

ប្រភព៖ polygon

 ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម៖ https://cfu-esports.com/ ឬ ចូលទៅកាន់ FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia