បន្តិចទៀត Windows 10នឹងត្រូវចូលនិវត្តហើយ
ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានប្រកាសថាខ្លួននឹងបញ្ចប់ការគាំទ្រសម្រាប់ Windows 10 នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែតុលាឆ្នាំ ២០២៥។

Written by Heaur

06/15/2021

ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានប្រកាសថាខ្លួននឹងបញ្ចប់ការគាំទ្រសម្រាប់ Windows 10 នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែតុលាឆ្នាំ ២០២៥។ កាលបរិច្ឆេទនេះត្រូវនឹង ១០ ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ។ ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានប្រកាសពីកាលបរិច្ឆេទចូលនិវត្តន៍របស់Window ១០ ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរ​ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន។ ក្រុមហ៊ុនយក្ស software នេះ បានផ្តល់កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់សម្រាប់ Windows 10 ជាលើកដំបូង។

ក្រុមហ៊ុនMicrosoft បានផ្តល់ជាព័ត៌មានថាការចេញផ្សាយWindow ១១ គឺជិតមកដល់ហើយ។ ក្រុមហ៊ុនយក្ស software នេះនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីណែនាំ Windowជំនាន់ក្រោយ។ ការអញ្ជើញចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះដែលនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនានេះ។ យ៉ាងណាមិញ ក្រុមហ៊ុន Microsoft ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគួរឱ្យកត់សម្គាល់ចំពោះUser interface ក្នុងWindow ថ្មី និងមានបន្ថែមនូវភាពច្នៃប្រឌិតថ្មីៗនៅក្នុង Windows Store។

Source: www.somagnews.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …