បន្ទាប់ពី Facebook បានប្រកាសក្នុងសប្តាហ៍នេះថា ម៉ាកយីហោដែលនឹងប្រមូលផ្តុំ Facebook ខ្លួនឯង, Messenger, WhatsApp, Instagramនិងជាច្រើនទៀតនឹង ត្រូវបានគេហៅថា Meta ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនកំពុងផ្លាស់ប្តូរបាតកថានៃកម្មវិធីរបស់ខ្លួន។

ដូចដែលបានឃើញដោយ WBetaInfo ជាមួយនឹងកំណែ 2.21.220.14 នៃ WhatsApp beta នៅពេលអ្នកបើកកម្មវិធី វាមិនបង្ហាញ “WhatsApp from Facebook” ទៀតទេ ហើយឥឡូវនេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងពី “WhatsApp from Meta”។

ប្រហែលមួយឆ្នាំមុន WhatsApp បានបន្ថែមយីហោ ” from Facebook” នៅពេលបើកកម្មវិធីហើយឥឡូវនេះវាកំពុងផ្លាស់ប្តូរវាដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលដៅរបស់ ខ្លួនក្នុងការក្លាយជាក្រុមហ៊ុន metaverse ។ការបោះពុម្ពផ្សាយក៏កត់សម្គាល់ផងដែរថា WhatsApp ក៏បានលុបបាតកថា”WhatsApp from Facebook”នៅក្នុងការកំណត់ ផងដែរ។

នៅតែនិយាយអំពីការអាប់ដេត WhatsApp តូចៗបេតានេះក៏នាំមកនូវសមត្ថភាពក្នុង ការវាយតម្លៃសារដែលទទួលបានពីគណនីអាជីវកម្មផងដែរ។យោងតាម ​​WABetaInfo “WhatsApp បានបង្កើតមុខងារនេះដើម្បីជួយអាជីវកម្មកែលម្អសាររបស់ពួកគេទៅកាន់ អតិថិជន។ នេះមានន័យថាពួកគេអាចឃើញមតិកែលម្អទូទៅអំពីសារដែលបានវាយតម្លៃ ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចមើលឃើញថាអ្នកណាវាយតម្លៃពួកគេទេ ហើយ WhatsApp មិនអាចមើលឃើញខ្លឹមសារនៃសារនោះទេ។ WhatsApp កំពុងប្រើបច្ចេកទេសនេះ ដើម្បីការពារភាពឯកជនរបស់អ្នក ដូច្នេះការ End-to-end encryption ។”

ប្រភព៖ 9to5mac

 ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម៖ https://cfu-esports.com/ ឬ ចូលទៅកាន់ FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia