អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ទទួលបានមុខងារថ្មីមួយពីTwitter
Twitterបានអ្នកប្រើប្រាស់AndroidទទួលបានSpacesនៅខាងក្នុងនៃកម្មវិធីដោយសារតែ betaសម្រាប់មុខងារថ្មីនៅតែបន្តកើនឡើង

Written by Dimong

03/03/2021

ការវិវត្តន៍នូវកម្មវិធីក្តីបរិបទអ្វីមួយដែលថ្មីក្តីគឺសុធសឹងក្នុងគោលបំណងចង់ផ្តល់នូវ បរិយាកាសមួយដែលប្លែកដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ហើយនៅពេលនេះដែលTwitter បានប្រកាសនៅព្រឹកនេះថាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ឥឡូវនេះនឹងរកឃើញ Spaces នៅខាងក្នុងនៃកម្មវិធីរបស់ពួកគេដោយសារតែ beta សម្រាប់មុខងារថ្មីនៅតែបន្តកើនឡើង ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងទេ Spaces គឺជាវគ្គក្រុមនៃសំលេងតែមួយគត់ដែលអាចអោយមនុស្សចូលរួមក្នុងការសន្ទនា។

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការAndroidបេតាកំពុងកើនឡើងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះអ្នកនឹងអាចចូលរួម​និងនិយាយនៅក្នុង Spaces ណាមួយ។ មុននេះអ្នកនឹងអាចបង្កើតរបស់វា ដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងនៅតែកំពុងធ្វើការងារទៅលើរឿងនេះដែល។ ​

គិតមកដល់ពេលនេះAndroidប្រជាប្រិយមិនអាចចាប់ផ្តើមកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេបានទេប៉ុន្តែវាគួរតែកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅពេលដែលTwitterបន្តលុបបំបាត់នូវ កំហុស។

ប្រភព៖ droid-life

 ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម៖ https://cfu-esports.com/ ឬ ចូលទៅកាន់ FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …