បណ្តាញសង្គមរបស់លោកDonald Trump នឹងចាប់ផ្តើមនៅដើមឆ្នាំ ២០២២
អតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញជាផ្លូវការថាគាត់នឹងបើកដំណើរការបណ្តាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួននៅឆ្នាំ ២០២២។ បណ្តាញសង្គមថ្មីរបស់លោកឈ្មោះថា TRUTH Social ហើយវេទិកានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង“ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗ ដែលបានប្រើអំណាចឯកតោភាគីរបស់ពួកគេដើម្បីបំបិទសម្លេងប្រឆាំងនៅអាមេរិក” ។ ទោះយ៉ាងណាវាជាការពិតដែលFacebook និងTwitterបានហាមឃាត់លោកដូណាល់ត្រាំពីវេទិការរបស់ពួកគេ បន្ទាប់ពីកុបកម្មកាពីតូលអាមេរិកថ្ងៃទី ៦ ខែមករា។ Twitter បានកំណត់ថាTwitter Account របស់គាត់នៅពេលនោះបានរំលោភគោលនយោបាយរបស់ខ្លួន។ ហើយកាលពីដើមខែនេះលោក Trump បានប្តឹង ដើម្បីយកគណនី Twitter របស់គាត់មកវិញដោយសំអាងថាការហាមឃាត់នេះរំលោភលើសិទ្ធិធ្វើវិសោធនកម្មលើកទីមួយរបស់គាត់ យ៉ាងណាមិញ TRUTH Social នឹងបើកដំណើរការបែតានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាសម្រាប់ភ្ញៀវដែលបានអញ្ជើញ។ លោក Trump និងក្រុមរបស់គាត់រំពឹងថានឹងដាក់ឱ្យដំណើរការទូទាំងប្រទេសនៅត្រីមាសទីមួយនៃឆ្នាំ ២០២២ ។ Source: www.engadget.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖CFU E-Sports League CambodiaWeb : https://cfu-esports.com/FB Page : CFU E-Sports League CambodiaYouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTubeTelegram: https://t.me/cfu_esports

Written by Heaur

10/22/2021

អតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញជាផ្លូវការថាគាត់នឹងបើកដំណើរការបណ្តាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួននៅឆ្នាំ ២០២២។ បណ្តាញសង្គមថ្មីរបស់លោកឈ្មោះថា TRUTH Social ហើយវេទិកានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង“ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗ ដែលបានប្រើអំណាចឯកតោភាគីរបស់ពួកគេដើម្បីបំបិទសម្លេងប្រឆាំងនៅអាមេរិក” ។

ទោះយ៉ាងណាវាជាការពិតដែលFacebook និងTwitterបានហាមឃាត់លោកដូណាល់ត្រាំពីវេទិការរបស់ពួកគេ បន្ទាប់ពីកុបកម្មកាពីតូលអាមេរិកថ្ងៃទី ៦ ខែមករា។ Twitter បានកំណត់ថាTwitter Account របស់គាត់នៅពេលនោះបានរំលោភគោលនយោបាយរបស់ខ្លួន។ ហើយកាលពីដើមខែនេះលោក Trump បានប្តឹង ដើម្បីយកគណនី Twitter របស់គាត់មកវិញដោយសំអាងថាការហាមឃាត់នេះរំលោភលើសិទ្ធិធ្វើវិសោធនកម្មលើកទីមួយរបស់គាត់

យ៉ាងណាមិញ TRUTH Social នឹងបើកដំណើរការបែតានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាសម្រាប់ភ្ញៀវដែលបានអញ្ជើញ។ លោក Trump និងក្រុមរបស់គាត់រំពឹងថានឹងដាក់ឱ្យដំណើរការទូទាំងប្រទេសនៅត្រីមាសទីមួយនៃឆ្នាំ ២០២២ ។

Source: www.engadget.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …