ក្រុមហ៊ុន Sony នឹងបន្តលក់ហ្គេម PSP នៅតាមហាង PS3 និង PS Vita stores

ក្រុមហ៊ុន Sony បានបញ្ច្រាសការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីបិទហាង PS3 និងហាង PS Vita ត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងខែមេសាវាក៏បាននិយាយថា “មុខងារពាណិជ្ជកម្ម PSP នឹងចូលនិវត្តន៍នៅថ្ងៃទី ២ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២១ ដូចដែលបានគ្រោងទុក”

Read More

‘ការត្រលប់មកវិញនៃ Contra ‘ សំរាប់ទូរស័ព្ទចល័តនឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា

Contra Returns ជាហ្គេមទូរស័ព្ទចល័តឥតគិតថ្លៃបង្កើតរួមគ្នាបង្កើតដោយស្ទូឌីយោ Konami និង Tencent នៅឆ្នាំ ២០១៧ កំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់អាមេរិកខាងជើងនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដារួមជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកឡាទីន។

Read More