អ្នកប្រើប្រាស់សកម្មរបស់TikTokកំពុងដេញពីក្រោយFacebook
កម្មវិធី TikTok ដែលទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយការកើនឡើងទ្វេដងក្នុងកំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត ទោះបីជាមានការហាមឃាត់រួចហើយនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក៏ដោយ។ ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ TikTok ប្រចាំខែបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី ដោយក្រុមហ៊ុនបាននិយាយបានថា TikTok បានឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយ ដែលTikTok ទទួលបានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រចាំខែចំនួន ១ ពាន់លាននាក់! គិតត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំមុន TikTok មានអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មប្រចាំខែជាង ១០០ លាននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិង ៦៨៩ លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក។ គេឃើញថា TikTok អាចនឹងមានអ្នកទាញយកលើសនេះ ដោយអាចនៅប្រកៀកនឹង ហ្វេសប៊ុក។ យោងតាមទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងខែកក្កដាហ្វេសប៊ុកបានបញ្ជាក់ថា ខ្លួនមានអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មប្រចាំខែចំនួន ២,៩ ពាន់លាននាក់។ Source: www.somagnews.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖CFU E-Sports League CambodiaWeb : https://cfu-esports.com/FB Page : CFU E-Sports League CambodiaYouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTubeTelegram: https://t.me/cfu_esports

Written by Heaur

09/29/2021

កម្មវិធី TikTok ដែលទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយការកើនឡើងទ្វេដងក្នុងកំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត ទោះបីជាមានការហាមឃាត់រួចហើយនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក៏ដោយ។

ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ TikTok ប្រចាំខែបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី ដោយក្រុមហ៊ុនបាននិយាយបានថា TikTok បានឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយ ដែលTikTok ទទួលបានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រចាំខែចំនួន ១ ពាន់លាននាក់!

គិតត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំមុន TikTok មានអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មប្រចាំខែជាង ១០០ លាននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិង ៦៨៩ លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក។ គេឃើញថា TikTok អាចនឹងមានអ្នកទាញយកលើសនេះ ដោយអាចនៅប្រកៀកនឹង ហ្វេសប៊ុក។ យោងតាមទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងខែកក្កដាហ្វេសប៊ុកបានបញ្ជាក់ថា ខ្លួនមានអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មប្រចាំខែចំនួន ២,៩ ពាន់លាននាក់។

Source: www.somagnews.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …