គោលការណ៍ឯកជនថ្មីរបស់TikTok អាចប្រមូលស្នាមមេដៃនិងសំលេងរបស់ក្មេងៗ
TikTok ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនជាតិចិនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ងាត់ ៗ ចំពោះគោលការណ៍ឯកជនរបស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះ។ កម្មវិធីវីដេអូសង្គមដែលមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងមួយនេះ បានផ្តល់សិទ្ធិឱ្យខ្លួនវាក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យជីវមាត្រ(biometric)របស់អ្នកប្រើប្រាស់អាមេរិកដែលរួមមានទម្រង់មុខនិងសំឡេង។

Written by Heaur

06/08/2021

TikTok ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនជាតិចិនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ងាត់ ៗ ចំពោះគោលការណ៍ឯកជនរបស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះ។ កម្មវិធីវីដេអូសង្គមដែលមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងមួយនេះ បានផ្តល់សិទ្ធិឱ្យខ្លួនវាក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យជីវមាត្រ(biometric)របស់អ្នកប្រើប្រាស់អាមេរិកដែលរួមមានទម្រង់មុខនិងសំឡេង។

ក្រុមហ៊ុនអាចប្រមូលព័ត៌មានអំពីរូបភាពនិងសំលេង ដែលជាផ្នែកនៃមាតិកាអ្នកប្រើប្រាស់ ដូចជាការកំណត់វត្ថុ ទេសភាពដែលលេចឡើង និងទីតាំងនៅក្នុងរូបភាព ព្រមទាំងអាចសម្គាលផ្ទៃមុខនិងដងខ្លួន និងលក្ខណៈពិសេសលក្ខណៈនៃសម្លេង។ នេះគឺជាគោលការណ៍ឯកជនថ្មីដែលត្រូវបានណែនាំនៅថ្ងៃពុធ។

TikTok បានមាននិយាយថា “យើងអាចប្រមូលអត្តសញ្ញាណជីវមាត្រនិងព័ត៌មានជីវមាត្រដែលបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដូចជាស្នាមមុខនិងស្នាមសំឡេងចេញពីមាតិកាអ្នកប្រើរបស់អ្នក។

កម្មវិធី Apple Wallet នឹងគាំទ្រដល់របស់របរជាច្រើនដូចជាកូនសោបន្ទប់សណ្ឋាគារនិងលេខសម្គាល់។ ម៉្យាងវិញទៀតអនុស្សាវរីយ៍ផ្តល់នូវជម្រើសប្តូរតាមបំណងច្រើនជាមួយApple Music ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអារម្មណ៍របស់អ្នក។ ម៉្យាងវិញទៀតកម្មវិធីអាកាសធាតុនឹងផែនទីថ្មីដែលមានការចលនាថ្មីផងដែរ។

Source: www.theblaze.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …