ដល់ពេលសិក្សាពីផលប៉ះពាល់របស់ TikTokហើយ
មនុស្សជាច្រើនបាននាំគ្នាប្រើប្រាស់ TikTok យ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវលើផលប៉ះពាល់សុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ បង្កដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយក្សនេះ មិនត្រូវបានរៀបចំឡើយ។ ទោះបីជាការពិតដែលថា TikTok ឥឡូវនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង 1 ពាន់លាននាក់ក៏ដោយ អ្នកស្រាវជ្រាវសុខភាពសាធារណៈដឹងតិចតួចណាស់អំពីផលប៉ះពាល់សុខភាពដែលកម្មវិធីនេះអាចមាននៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ (ភាគច្រើនជាក្មេង) ។ នោះជារឿងដែលគួរឲ្យបារម្ភ ពីព្រោះអ្នកស្រាវជ្រាវដឹងថា វេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ ជាពិសេសចំពោះសុខភាពរបស់ក្រុមមនុស្សវ័យជំទង់ និងមនុស្សវ័យជំទង់មួយចំនួន។ Marco Zenone អ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយសុខភាពនៅសាលាអនាម័យ និងវេជ្ជសាស្ត្រត្រូពិចទីក្រុងឡុងបាននិយាយថា “វេទិកានេះមានទំហំធំណាស់ ប៉ុន្តែស្ទើរតែមិនមានការស៊ើបអង្កេតដោយអ្នកជំនាញណាមួយទេ”។ លោកZenone ជឿថាវាជារឿងបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីចាប់ផ្តើមរកឱ្យឃើញថាតើ TikTok មានបញ្ហាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងវេទិកាផ្សេងទៀត ដូចជាការបំផ្លាញសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ក្មេងស្រីជំទង់មួយចំនួន។ Source: www.theverge.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖CFU E-Sports League CambodiaWeb : https://cfu-esports.com/FB Page : CFU E-Sports League CambodiaYouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTubeTelegram: https://t.me/cfu_esports

Written by Heaur

11/30/2021

មនុស្សជាច្រើនបាននាំគ្នាប្រើប្រាស់ TikTok យ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវលើផលប៉ះពាល់សុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ បង្កដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយក្សនេះ មិនត្រូវបានរៀបចំឡើយ។ ទោះបីជាការពិតដែលថា TikTok ឥឡូវនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង 1 ពាន់លាននាក់ក៏ដោយ អ្នកស្រាវជ្រាវសុខភាពសាធារណៈដឹងតិចតួចណាស់អំពីផលប៉ះពាល់សុខភាពដែលកម្មវិធីនេះអាចមាននៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ (ភាគច្រើនជាក្មេង) ។ នោះជារឿងដែលគួរឲ្យបារម្ភ ពីព្រោះអ្នកស្រាវជ្រាវដឹងថា វេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ ជាពិសេសចំពោះសុខភាពរបស់ក្រុមមនុស្សវ័យជំទង់ និងមនុស្សវ័យជំទង់មួយចំនួន។

Marco Zenone អ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយសុខភាពនៅសាលាអនាម័យ និងវេជ្ជសាស្ត្រត្រូពិចទីក្រុងឡុងបាននិយាយថា “វេទិកានេះមានទំហំធំណាស់ ប៉ុន្តែស្ទើរតែមិនមានការស៊ើបអង្កេតដោយអ្នកជំនាញណាមួយទេ”។ លោកZenone ជឿថាវាជារឿងបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីចាប់ផ្តើមរកឱ្យឃើញថាតើ TikTok មានបញ្ហាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងវេទិកាផ្សេងទៀត ដូចជាការបំផ្លាញសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ក្មេងស្រីជំទង់មួយចំនួន។

Source: www.theverge.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …