ការប្រើប្រាស់ TikTok កើនលើស Instagram ក្នុងឆ្នាំនេះ
ការប្រើប្រាស់ TikTok កំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមយុវជនអាមេរិក ដោយពួកគេបានចំណាយពេញច្រើនជាង Instagram នេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិដែលចេញផ្សាយដោយលោក Forrester ។ នៅឆ្នាំនេះ 63% នៃជនជាតិអាមេរិកដែលមានអាយុចន្លោះពី 12 ទៅ 17 ឆ្នាំបានប្រើប្រាស់ TikTok រៀងរាល់សប្តាហ៍ បើធៀបនឹង 57% សម្រាប់ Instagram។ លោក Forrester បានសរសេរនៅក្នុងការបង្ហោះប្លក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយដកស្រង់ទិន្នន័យពីការស្ទង់មតិដែលក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវបានធ្វើ។ ក្នុងឆ្នាំ 2020 Instagram ឈានមុខគេ ដែលជាកម្មវិធីអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើន ភាគច្រើនជាក្មេងជំទង់តំណាងអោយ 61% ខណៈ TikTok មានត្រឹមតែ 50% ។ ក៏ប៉ុន្តែ នៅពេលដែលមានរឿងអាស្រូវជាបន្តបន្ទាប់ ពាក់ព័ន្ទនឹងប៉ះពាល់ដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ Instagram ទៅលើក្មេងស្រី និងការដែលFacebook មិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅអ្នកប្រើប្រាស់ គិតតែពីផលចំណេញ បានធ្វើអោយTikTok​ចាប់ផ្តើមកើនកូដ និងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លំាងពីអ្នកប្រើប្រាស់ ជាពិសេសក្មេងជំទង់តែម្តង។ ​ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ TikTok មិនមែនជាកម្មវិធីសង្គមកំពូលនោះទេ។ YouTube របស់ Google ដែលក្នុងឆ្នាំ 2021 ត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រចាំសប្តាហ៍ដោយ 72% នៃក្មេងជំទង់អាមេរិក។ Source: www.cnbc.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖CFU E-Sports League CambodiaWeb : […]

Written by Heaur

11/24/2021

ការប្រើប្រាស់ TikTok កំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមយុវជនអាមេរិក ដោយពួកគេបានចំណាយពេញច្រើនជាង Instagram នេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិដែលចេញផ្សាយដោយលោក Forrester ។ នៅឆ្នាំនេះ 63% នៃជនជាតិអាមេរិកដែលមានអាយុចន្លោះពី 12 ទៅ 17 ឆ្នាំបានប្រើប្រាស់ TikTok រៀងរាល់សប្តាហ៍ បើធៀបនឹង 57% សម្រាប់ Instagram។ លោក Forrester បានសរសេរនៅក្នុងការបង្ហោះប្លក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយដកស្រង់ទិន្នន័យពីការស្ទង់មតិដែលក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវបានធ្វើ។ ក្នុងឆ្នាំ 2020 Instagram ឈានមុខគេ ដែលជាកម្មវិធីអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើន ភាគច្រើនជាក្មេងជំទង់តំណាងអោយ 61% ខណៈ TikTok មានត្រឹមតែ 50% ។

ក៏ប៉ុន្តែ នៅពេលដែលមានរឿងអាស្រូវជាបន្តបន្ទាប់ ពាក់ព័ន្ទនឹងប៉ះពាល់ដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ Instagram ទៅលើក្មេងស្រី និងការដែលFacebook មិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅអ្នកប្រើប្រាស់ គិតតែពីផលចំណេញ បានធ្វើអោយTikTok​ចាប់ផ្តើមកើនកូដ និងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លំាងពីអ្នកប្រើប្រាស់ ជាពិសេសក្មេងជំទង់តែម្តង។ ​ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ TikTok មិនមែនជាកម្មវិធីសង្គមកំពូលនោះទេ។ YouTube របស់ Google ដែលក្នុងឆ្នាំ 2021 ត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រចាំសប្តាហ៍ដោយ 72% នៃក្មេងជំទង់អាមេរិក។

Source: www.cnbc.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …