ទម្រង់TikTokក្នុងFacebook?
Facebookកំពុងពង្រីកវិសាលភាពនៃទំរង់ Instagram Reels របស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានបន្ថែមនូវមុខងារReels​សម្រាប់កម្មវិធីFacebook ដែលវាមានទម្រង់ស្រដៀងទៅនឹងTok-tokដែរ ។ ក្រុមហ៊ុនដែលបានចាប់ផ្តើមដំណើរការសាកល្បងជាផ្លូវការបានបើកការដោយអនុញ្ញាតអោយអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និង iOS នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើសាកល្បងជាមុនសិន តែវាមិនទាន់អាចប្រើបាននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតទេ។ ជាមួយនឹងការអាប់ដេតថ្មីនេះ វានឹងអាចបង្កើតវីដេអូ Reels ដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីFacebook។ លើសពីនេះអ្នកប្រើប្រាស់នឹងអាចផ្ញើវីដេអូ Reels ដែលពួកគេចែករំលែកនៅលើ Instagram ទៅFacebook ដោយវេទិកាទាំងពីរគាំទ្រការចែករំលែកគ្នា។ Source: www.somagnews.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖CFU E-Sports League CambodiaWeb : https://cfu-esports.com/FB Page : CFU E-Sports League CambodiaYouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTubeTelegram: https://t.me/cfu_esports

Written by Heaur

10/01/2021

Facebookកំពុងពង្រីកវិសាលភាពនៃទំរង់ Instagram Reels របស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានបន្ថែមនូវមុខងារReels​សម្រាប់កម្មវិធីFacebook ដែលវាមានទម្រង់ស្រដៀងទៅនឹងTok-tokដែរ ។ ក្រុមហ៊ុនដែលបានចាប់ផ្តើមដំណើរការសាកល្បងជាផ្លូវការបានបើកការដោយអនុញ្ញាតអោយអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និង iOS នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើសាកល្បងជាមុនសិន តែវាមិនទាន់អាចប្រើបាននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតទេ។

ជាមួយនឹងការអាប់ដេតថ្មីនេះ វានឹងអាចបង្កើតវីដេអូ Reels ដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីFacebook។ លើសពីនេះអ្នកប្រើប្រាស់នឹងអាចផ្ញើវីដេអូ Reels ដែលពួកគេចែករំលែកនៅលើ Instagram ទៅFacebook ដោយវេទិកាទាំងពីរគាំទ្រការចែករំលែកគ្នា។

Source: www.somagnews.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …