ឥឡូវនេះអ្នកលេងមិនចាំបាច់ជ្រើសរើសរវាង“ Tetris Effect” និងការពិតជាក់ស្តែងទេ។Tetris Effectគឺជាល្បែងដ៏ល្អបំផុតទាំងជួយរំញោចនិងជំរុញអ្នកលេងហើយឥឡូវការបង្កើតពហុតំណភ្ជាប់ក៏ធ្វើការនៅក្នុងតថភាពជាក់ស្តែងផងដែរ។

Tetris Effectឥឡូវអាចប្រើបានហើយជាមួយVPនៅលើPC Version។ Tetris Effect Connected មិនទាន់មាននៅលើកាសស្តាប់PlayStation VR headset នៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្នកប្រើPC VRអាចចូលរួមសកម្មភាពបានតាមរយៈteamVR or Oculus VR។ វា អាចប្រើបានឥឡូវនេះជាមួយនឹងការគាំទ្រជាផ្លូវការសម្រាប់កាស Vive និង Oculus Rift ទោះបីជាការកត់សម្គាល់បង្ហាញថាវាគួរតែធ្វើការជាមួយកាស SteamVR ផ្សេងទៀតផងដែរ។Tetris Effect: បានដាក់ឱ្យដំណើរការនៅ Xbox និង Windows 10 ដោយមានការគាំទ្របង្ហាញលម្អិតវីដេអូ4K និង 60 FPS (ប៉ុន្តែមិនមែន VR) នៅលើ Xbox Series X ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះការចេញផ្សាយវីWindow 10 គឺជាផ្នែកមួយដែលមានទាំង VR និងអ្នកលេងច្រើន។

ប្រភពព័ត៌មានពី:

www.engadget.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម៖ https://cfu-esports.com/ ឬ ចូលទៅកាន់ FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia