ទីបំផុតTelegram បានក្លាយជាគូប្រជែងគួរឱ្យខ្លាចបំផុតរបស់ WhatsApp
Telegram ដែលជាកម្មវិធីទំនាក់ទំនងដ៏មានប្រជាប្រិយមួយបានបន្តរីកចម្រើន បន្ទាប់ពីការបញ្ហានិងការចោតប្រកាន់ជាច្រើនទៅលើFacebook, Messenger, WhatsApp និង Instagram កាលពីកន្លងទៅនេះ។ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ Telegram បានប្រកាសថាខ្លួនមានអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីជាង ៧០ លាននាក់ ដោយគឺជាសមាជិកនៃកម្មវិធី ហើយថាខ្លួនគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលរកប្រាក់ចំណេញបានច្រើនបំផុតពីអាជីវកម្មនេះ។ កម្មវិធីTelegram ដែលទទួលបានភាពល្បីល្បាញ ដោយមានអ្នកទាញយក ១ ពាន់លានដងនៅក្នុង Google Play Store ។ យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មុន កម្មវិធីនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មជាង ៥០០ លាននាក់គឺជាកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីទាញយកច្រើនបំផុតទាំង ១០ នៅលើពិភពលោក។ យោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយ Telegram ដែលប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង ១០ គឺជាគូប្រជែងថ្មីបំផុតនិងគួរឱ្យខ្លាចបំផុតរបស់ WhatsApp។ Source: www.somagnews.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖CFU E-Sports League CambodiaWeb : https://cfu-esports.com/FB Page : CFU E-Sports League CambodiaYouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTubeTelegram: https://t.me/cfu_esports

Written by Heaur

10/19/2021

Telegram ដែលជាកម្មវិធីទំនាក់ទំនងដ៏មានប្រជាប្រិយមួយបានបន្តរីកចម្រើន បន្ទាប់ពីការបញ្ហានិងការចោតប្រកាន់ជាច្រើនទៅលើFacebook, Messenger, WhatsApp និង Instagram កាលពីកន្លងទៅនេះ។ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ Telegram បានប្រកាសថាខ្លួនមានអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីជាង ៧០ លាននាក់ ដោយគឺជាសមាជិកនៃកម្មវិធី ហើយថាខ្លួនគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលរកប្រាក់ចំណេញបានច្រើនបំផុតពីអាជីវកម្មនេះ។

កម្មវិធីTelegram ដែលទទួលបានភាពល្បីល្បាញ ដោយមានអ្នកទាញយក ១ ពាន់លានដងនៅក្នុង Google Play Store ។ យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មុន កម្មវិធីនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មជាង ៥០០ លាននាក់គឺជាកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីទាញយកច្រើនបំផុតទាំង ១០ នៅលើពិភពលោក។ យោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយ Telegram ដែលប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង ១០ គឺជាគូប្រជែងថ្មីបំផុតនិងគួរឱ្យខ្លាចបំផុតរបស់ WhatsApp។

Source: www.somagnews.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …