នេះគឺជាThinkPad X1 Extremeថ្មី របស់ក្រុមហ៊ុន Lenovo

នេះគឺជាThinkPad X1 Extremeថ្មី របស់ក្រុមហ៊ុន Lenovo

ក្រុមហ៊ុន Lenovo បានដាក់បង្ហាញកុំព្យូទ័រយួរដៃត្រកូល ThinkPad X1 Extreme ជំនាន់ទី ៤ របស់ខ្លួនជាមួយការបំពាក់គ្រឿងក្នុងជំនាន់ចុងក្រោយបង្អស់របស់ Intel និង NVIDIA ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងតួកាបូនដែលមានរាងស្តើងនិងស្រាល។ ក្រុមហ៊ុនក៏បានបង្ហាញកុំព្យូទ័រយួរដៃ ThinkPad Yoga...