ក្រុមហ៊ុន Lenovo ប្រកាសចេញនូវកុំព្យូទ័រ ThinkPad C14 Chromebook ថ្មី

ក្រុមហ៊ុន Lenovo ប្រកាសចេញនូវកុំព្យូទ័រ ThinkPad C14 Chromebook ថ្មី

នៅឯព្រឹត្តិការណ៍ Accelerate របស់ Lenovo នៅ Las Vegas ថ្ងៃនេះ ក្រុមហ៊ុនបានបង្ហើបពី ThinkPad C14 Chromebook ថ្មីដែលកំពុងផ្តោតលើវា។ ដូចដែលអ្នកបានរំពឹងទុក ឧបករណ៍ថ្មីនេះមានរូបរាងស្ដង់ដារ និងមានអារម្មណ៍ ThinkPad ដែលមានតួអាលុយមីញ៉ូមពណ៌ខៀវងងឹតដូចគ្នាទៅនឹង ThinkPad C13 Yoga...