ការបំពាក់កញ្ចក់កាមេរ៉ា ថ្មីនៅលើខ្សែរនាឡិកា Apple Watch

ការបំពាក់កញ្ចក់កាមេរ៉ា ថ្មីនៅលើខ្សែរនាឡិកា Apple Watch

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាន​ចំណាយ​​ពេលជាយូរក្នុង​ការផលិត ខ្សែរនាឡិការ​ Apple Watch ដែរបានបំពាក់ដោយកាមេរ៉ាមុខ​និងខាងក្រោយបានដាក់លក់ជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីបាន​អភិវឌ្ឍន៏ជិត​៤ឆ្នាំ។ The Wristcam មានកាមេរ៉ាទំហំ៨​-megapixel...