ដោយសារតែចឹង បានApple ចេញគំរាមFacebook

ដោយសារតែចឹង បានApple ចេញគំរាមFacebook

បន្ទាប់ពីBBCបានបង្ហាញថាអ្នកជួញដូរមនុស្សបានបង្កើត“ ទីផ្សារទាសករ” នៅលើហ្វេសប៊ុកដើម្បីលក់ស្ត្រីទៅឱ្យអ្នកដេញថ្លៃខ្ពស់។ បន្ទាប់ពីនោះកាសែត The Wall Street Journal ក៏បានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗអំពីប្រធានបទនេះដែរ។ យោងតាមរបាយការណ៍របស់ WSJ បានអោយដឹងថា Apple បានគំរាមកំហែងលុបកម្មវិធី...
Facebook, Google and Twitterគំរាមដើរចេញពីទឹកដីហុងកុង

Facebook, Google and Twitterគំរាមដើរចេញពីទឹកដីហុងកុង

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលហុងកុងហើយភាពតានតឹងហាក់ដូចជាកំពុងកើនឡើង។ កាសែត The Wall Street Journal បានដឹងថាសម្ព័ន្ធអ៊ិនធឺណិតអាស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តបច្ចេកវិទ្យា(tech alliance)រួមមាន Facebook, Google and Twitter បានព្រមានស្ងាត់...