តៀមលុយទៅ Realme8 បង្ហាញខ្លួននៅចុងខែនេះហើយ

តៀមលុយទៅ Realme8 បង្ហាញខ្លួននៅចុងខែនេះហើយ

ក្រុមហ៊ុនRealme នឹងធ្វើការប្រកាសពីទូរស័ព្ទម៉ូឌែលថ្មី ជាត្រកូល Realme 8 ខណៈដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២៤ ខែមីនានេះ។ ជាមួយនឹងការមកដល់នេះ Realme8 នឹងមានភ្ជាប់មកជាមួយនូវកាមេរ៉ា ១០២ មេហ្គាភិចស៊្រីអ៊ីន(108MP Infinity...