នាឡិកាឆ្លាតវៃថ្មីបំផុតរបស់Garminមានថាមពលថ្មរយ:ពេលវែងដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់

នាឡិកាឆ្លាតវៃថ្មីបំផុតរបស់Garminមានថាមពលថ្មរយ:ពេលវែងដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់

>អ្នកធ្លាប់ទទួលបទពិសោធន៍ពីលំហាត់ប្រាណបែបតន្រ្តីដែលជាផ្នែកមួយនៃWifitនិង​Vivimartក៏ដូចជាប្រភេទនាឡិកាវៃឆ្លាតប្រភេទផ្សេងៗ។Garminក៏លក់នូវឧបករណ៍​ដែលមានតម្លៃថ្លៃគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ។ខណៈពេលដែលផលិតផលទាំងនេះភាគច្រើនត្រូវបានលក់នៅក្រោមផ្លាកសញ្ញាForerunnerនិងFenixមាននាឡិកាGPSស...