តោះមកស្គាល់ពីហ្គេមវីដេអូដំបូងគេដែលឈ្នះពានរង្វាន់ Hugo

តោះមកស្គាល់ពីហ្គេមវីដេអូដំបូងគេដែលឈ្នះពានរង្វាន់ Hugo

ប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីបេក្ខជនចុងក្រោយត្រូវបានប្រកាស ហ្គេមវីដេអូមួយបានឈ្នះពានរង្វាន់ Hugo ជាលើកដំបូង។ Gizmodo រាយការណ៍ថា Supergiant Games ‘Hades បានឈ្នះពានរង្វាន់តែម្តងសម្រាប់ហ្គេមវីដេអូល្អបំផុត ដោយបានយកឈ្នះលើ Animal Crossing និង The Last of Us: Part II ។...