មកមើល Trailer របស់ Mai Shiranui ដែលមានការគាំទ្រជាខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រ

មកមើល Trailer របស់ Mai Shiranui ដែលមានការគាំទ្រជាខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រ

SNK  បានចេញ​ Trailer ចុងក្រោយបង្អស់របស់ The King of Fighters XV  ។ ភាពយន្តខ្លីចុងក្រោយផ្តោតលើរបៀបការស្លៀកពាក់របស់ MAI SHIRANUIដែលមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍។ MAI គឺជាអ្នកប្រយុទ្ធម្នាក់ដែលយើងបានដឹងរួចហើយថានឹងបង្ហាញខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតចុងក្រោយនេះ។...