ដំណឹង​ល្អសម្រាប់អ្នកគាំទ្រ KOF ទាំងអស់ Ramon កំពុងមកកាន់ KOF XV​​ ហើយ

ដំណឹង​ល្អសម្រាប់អ្នកគាំទ្រ KOF ទាំងអស់ Ramon កំពុងមកកាន់ KOF XV​​ ហើយ

អ្នកប្រយុទ្ធម្នាក់ក្នុងចំនោមអ្នកប្រយុទ្ធក្នុង The King of Fightersទាំងអស់នឹងត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ការ Update បន្ទាប់។ SNK បានបង្ហាញសមាជិកថ្មីនៃ The King of Fighters នៅក្នុងវីដេអូ Trailer ។ ហើយឥឡូវនេះយើងមានអង្គរហូតដល់ ២៤ នាក់បានបង្ហើបថា RAMON បានចូលរួមនៅក្នុងឈុតខ្លីរបស់...
មកមើល Trailer របស់ Mai Shiranui ដែលមានការគាំទ្រជាខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រ

មកមើល Trailer របស់ Mai Shiranui ដែលមានការគាំទ្រជាខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រ

SNK  បានចេញ​ Trailer ចុងក្រោយបង្អស់របស់ The King of Fighters XV  ។ ភាពយន្តខ្លីចុងក្រោយផ្តោតលើរបៀបការស្លៀកពាក់របស់ MAI SHIRANUIដែលមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍។ MAI គឺជាអ្នកប្រយុទ្ធម្នាក់ដែលយើងបានដឹងរួចហើយថានឹងបង្ហាញខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតចុងក្រោយនេះ។...