ក្រុមហ៊ុន Sony កំពុងផលិតខ្សែភាពយន្តរឿង“Ghost of Tsushima” ជាមួយអ្នកដឹកនាំរឿង John Wick

ក្រុមហ៊ុន Sony កំពុងផលិតខ្សែភាពយន្តរឿង“Ghost of Tsushima” ជាមួយអ្នកដឹកនាំរឿង John Wick

Ghost of Tsushima ក្នុងបញ្ជីរបស់ PlayStation ក្រុមហ៊ុន Sony គ្រោងនឹងសម្របខ្លួនទៅជាសិទ្ធិអាជីវកម្មពហុប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ Sony Pictures នឹងប្រែក្លាយ Ghost of Tsushima ទៅជាខ្សែភាពយន្តដែលមានសកម្មភាពផ្ទាល់ជាមួយ Chad Stahelski នៃកិត្តិនាមយីហោ John Wick...