ឈុតខ្លីនៃNew Worldបង្ហាញពីការលេងហ្គេមនិងរឿងរ៉ាវពី MMO ដែលជិតមកដល់ របស់ក្រុមហ៊ុនAmazon

ឈុតខ្លីនៃNew Worldបង្ហាញពីការលេងហ្គេមនិងរឿងរ៉ាវពី MMO ដែលជិតមកដល់ របស់ក្រុមហ៊ុនAmazon

ស្ទូឌីយោហ្គេមAmazonបានចេញផ្សាយឈុតខ្លីថ្មីសម្រាប់ New World MMO របស់ខ្លួនមុនកាលបរិច្ឆេទចេញលក់ថ្ងៃទី៣១ខែសីហា។ឃ្លីបនេះផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃមេកានិចនៃការលេងហ្គេមRPGជាច្រើនរួមមានប្រព័ន្ធសង្រ្គាមនិងការលុកលុយរបស់ ក្រុមហ៊ុន Amazon ដែលបានរៀបរាប់លម្អិតនៅក្នុងខែឧសភា។...