ស្មាតហ្វូន Huawei Mate X2 ត្រូវបានលេចចេញនៅលើគេហទំព័រវិញ្ញាបនប័ត្រ TENAA ដែលអាចជាទូរស័ព្ទម៉ូឌែលចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei

ស្មាតហ្វូន Huawei Mate X2 ត្រូវបានលេចចេញនៅលើគេហទំព័រវិញ្ញាបនប័ត្រ TENAA ដែលអាចជាទូរស័ព្ទម៉ូឌែលចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei

ស្មាតហ្វូន Huawei Mate X2 ជាអ្នកស្នងតំណែងទូរស័ព្ទដែលអាចបត់បានជំនាន់មុន ត្រូវបានលេចចេញនៅលើគេហទំព័រវិញ្ញាបនប័ត្រ TENAA របស់ប្រទេសចិន ដែលមានលេខម៉ូដែល TET-AN00 និង TET-AN10 ។ កាលពីដើមខែនេះលេខម៉ូដែលដដែលត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅលើគេហទំព័រ Compulsory Certification...