ក្រុមហ៊ុន Netflix លុបចោលស៊េរីគំនូរជីវចលដ៏ល្បីមួយ

ក្រុមហ៊ុន Netflix លុបចោលស៊េរីគំនូរជីវចលដ៏ល្បីមួយ

Deadline បានរាយការណ៍ថាវេទិកាស្ទ្រីមបានលុបចោលការផលិតនៅលើ Pearl ដែលជាស៊េរីជីវចលដែលបង្កើតឡើងដោយ Meghan Markle មុនពេលវាត្រូវបានបញ្ចប់។ គម្រោងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងផលិតកម្មរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែល Markle និងព្រះអង្គម្ចាស់ Harry បានចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមហ៊ុន Netflix...