ក្រុមហ៊ុន Motorola បានប្រកាសជាថ្មីម្តងទៀតនូវទូរស័ព្ទដែលមានតម្លៃទាបមានអេក្រង់ ៩០ ហឺតនិងមានថាមពលថ្មខ្លាំង

ក្រុមហ៊ុន Motorola បានប្រកាសជាថ្មីម្តងទៀតនូវទូរស័ព្ទដែលមានតម្លៃទាបមានអេក្រង់ ៩០ ហឺតនិងមានថាមពលថ្មខ្លាំង

ក្រុមហ៊ុន Motorola បានប្រកាសនូវឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃទាបជាច្រើនជាមួយនឹងថាមពលថ្មធំ ៗ និងការបង្ហាញឡើងវិញនៅឆ្នាំនេះហើយឥឡូវនេះវាកំពុងផ្តល់ជូននូវម៉ូដែលដែលមានតម្លៃទាបបំផុតគឺ Moto G20 ។ ដាក់លក់នៅអឺរ៉ុបក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងតម្លៃ 149 អឺរ៉ូ (ប្រហែល 180 ដុល្លារ)...