ហ្គេម Call of Duty ទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដ៏ធំមួយដែលពិតជាកាត់បន្ថយទំហំ file

ហ្គេម Call of Duty ទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដ៏ធំមួយដែលពិតជាកាត់បន្ថយទំហំ file

ជាមួយនឹងការអាប់ដេតថ្មីនីមួយៗហ្គេម Call of Duty ចុងក្រោយបង្អស់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការកាត់បន្ថយទំហំ File របស់ពួកគេបានច្រើនដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ ដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកនៅលើដ្រាយវ៍របស់អ្នក ក្រុមហ៊ុន Activision កំពុងកាត់បន្ថយទំហំឯកសារទូទៅរបស់ Warzone និង Modern Warfare...
Apex Legends Skins ត្រូវបានពន្យារពេលបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះរបស់ខ្លួន

Apex Legends Skins ត្រូវបានពន្យារពេលបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះរបស់ខ្លួន

សប្តាហ៍នេះត្រូវបានគេសន្មត់ថានឹងឃើញការចេញនូវ branded skins ឈុតថ្មី សម្រាប់ Apex Legends ដែលបានធ្វើដោយសហការជាមួយស្លាកយីហោសំលៀកបំពាក់តាមចិញ្ចើមផ្លូវ Chinatown Market ប៉ុន្តែការសំរេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុននោះក្នុងការបដិសេធរវាងសេចក្តីប្រកាសរបស់ skin...