ក្រុមហ៊ុន Caviar បានណែនាំការរចនា AirPods Max ស្រោបមាសដែលមានតម្លៃកប់

ក្រុមហ៊ុន Caviar បានណែនាំការរចនា AirPods Max ស្រោបមាសដែលមានតម្លៃកប់

ក្រុមហ៊ុន Caviar របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនផលិត និងកែច្នៃឧបករណ៍ទំនើបៗ ពេញនិយមជាច្រើននឹងមានតម្លៃថ្លៃ បានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថាខ្លួននឹងបញ្ចេញនូវ AirPods Max ដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាមួយនឹង “មាសសុទ្ធ” ដែលតម្លៃខ្ពស់រហូតដល់  $108,000 នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ។ ការរចនា AirPods...