ក្រោយពីប្តូរឈ្មោះ Metaអាចនឹងកំពុងលួចបង្កើតនាឡិកាឆ្លាតវៃរបស់ខ្លួន

ក្រោយពីប្តូរឈ្មោះ Metaអាចនឹងកំពុងលួចបង្កើតនាឡិកាឆ្លាតវៃរបស់ខ្លួន

Meta — នោះ​គឺ​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ធ្លាប់​ស្គាល់​ថា​ជា Facebook — អាច​នឹង​កំពុង​បង្កើត​នាឡិកា​ឆ្លាតវៃ​ដែល​អាច​ថត​រូប និង​វីដេអូ។ Bloomberg បានចេញផ្សាយរូបភាពដែលបង្ហាញពីនាឡិកាឆ្លាតវៃដែលមានជ្រុងមូលស្រដៀងទៅនឹង Apple Watch លើកលែងតែវាក៏មានចំណុចឆក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាខាងមុខផងដែរ។...