ហ្គេម PlayStation Now នៅខែតុលាត្រូវបានបង្ហាញឱ្យដឹងមុននេះបន្តិច

ហ្គេម PlayStation Now នៅខែតុលាត្រូវបានបង្ហាញឱ្យដឹងមុននេះបន្តិច

យោងតាមអ្នកប្រើប្រាស់ Reddit ដែលបានឃើញបញ្ជីឈ្មោះហ្គេមរួមមាន The Last of Us Part 2, Fallout 76, Desperados 3, Final Fantasy 7 Remastered និងច្រើនទៀត។ការប្រកាសជាផ្លូវការមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅលើបណ្តាញ PS Now នៅខែតុលាខាងមុខនេះ។ កាលពីខែមុន PlayStation Now បានបន្ថែម Tekken 7,...