ការបង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលទើបនឹងលេចចេញ

ការបង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលទើបនឹងលេចចេញ

ព្រឹត្តិការណ៍ “Unleashed” របស់Appleចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃនេះវេលាម៉ោង 10:00 នាទី ព្រឹកម៉ោងប៉ាស៊ីហ្វិកជាមួយនឹងការប្រកាសចំណងជើងដែលរំពឹងថានឹងត្រូវរចនាឡើង វិញនូវម៉ូដែល MacBook Pro ដោយផ្អែកលើស៊ីលីកូនរបស់ Apple ។ យើងប្រាកដជានឹងលឺកាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយសម្រាប់ macOS Monterey ហើយ...