ក្រុមហ៊ុន Netflix បន្ថែមការគាំទ្រផ្នែកសំឡេងនៅលើឧបករណ៍ iOS 14

ក្រុមហ៊ុន Netflix បន្ថែមការគាំទ្រផ្នែកសំឡេងនៅលើឧបករណ៍ iOS 14

យោងតាមគេហទំព័រ9to5Macបានឱ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Netflix បានចាប់ផ្តើមដំណើរការ គាំទ្រspatial audioនៅលើកម្មវិធី iOS របស់ខ្លួន។ បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍របស់ Reddit អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់ទៅក្រុមហ៊ុនថាថ្មីៗនេះវាបានចាប់ផ្តើមដំណើរការយឺត...
ក្រុមហ៊ុន Netflix នាំមកនូវការគាំទ្រ HD និង HDR ដល់ប្រភេទទូរសព្ទ័មួយចំនួនធំ

ក្រុមហ៊ុន Netflix នាំមកនូវការគាំទ្រ HD និង HDR ដល់ប្រភេទទូរសព្ទ័មួយចំនួនធំ

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងរក្សាទុកនូវកម្មវិធី Netflix ដែលអ្នកចូលចិត្តនៅលើទូរស័ព្ទថ្មីៗនេះពី OnePlus ឬ​ Oppoអ្នកប្រហែលជាបាត់ច្រើនហើយ។កម្មវិធី Androidត្រូវបញ្ជាក់ថា​ឧបករណ៍ដែលវាកំពុងដំណើរការ មានគុណភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបើកការចាក់សារថ្មី HD ។...