ការសម្ពោធហ្គេម Cris Tales និងត្រូវបានពន្យាពេលដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២១

ការសម្ពោធហ្គេម Cris Tales និងត្រូវបានពន្យាពេលដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២១

ហ្គេម Modus បានបង្ហាញនៅព្រឹកនេះថាការចេញផ្សាយ Cris Tales ឥឡូវនេះត្រូវបានរុញច្រានជាផ្លូវការទៅខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២១ ។ ហ្គេមនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះរចនាបថសិល្បៈដ៏អស្ចារ្យនិងការលេងហ្គេមដែលយើងបានឃើញកន្លងមកប៉ុន្តែដោយសារតែ...