ក្រុមហ៊ុនOrigin បានអាប់ដេតសេ៊រីកុំព្យូទ័រយួរដៃរបស់ខ្លួនជាមួយ GPU ស៊េរី RTX 3000 ស៊េរីថ្មី

ក្រុមហ៊ុនOrigin បានអាប់ដេតសេ៊រីកុំព្យូទ័រយួរដៃរបស់ខ្លួនជាមួយ GPU ស៊េរី RTX 3000 ស៊េរីថ្មី

ក្រុមហ៊ុន Origin បានធ្វើការអាប់ដេតនូវកុំព្យូទ័រយួរដៃលេងហ្គេមnotebooks ម៉ូឌែល EVO15-S, ម៉ូឌែល EVO17-S ហើយនិងម៉ូឌែលNT-17។ ដោយក្រុមហ៊ុនបានបញ្ចូលកាតក្រាហ្វិចចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រុមហ៊ុន Nvidia, GeForce RTX 3000(mobile graphics cards)។...