ក្រុមហ៊ុន Xiaomi កំពុងបោះជំហានប្តូរនូវម៉ាកយីហោ Mi របស់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុន Xiaomi កំពុងបោះជំហានប្តូរនូវម៉ាកយីហោ Mi របស់ខ្លួន

ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកចិនXiaomi បានយកឈ្នះ Apple ដើម្បីក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទធំទី២របស់ពិភពលោក។ឥលូវនេះវាកំពុងដំណើរការលើការពិតដែលផលិតផលរបស់វាអាចស្គាល់បានគ្រប់គ្រាន់ដែលពួកគេមិនត្រូវការយីហោបន្ថែម។ ដូចដែលបានរាយការណ៍ដំបូងដោយ XDA Developers...