មុខងារ AR ថ្មីរបស់ Facebook អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្លៀកពាក់ជាតួអង្គ Harry Potter

មុខងារ AR ថ្មីរបស់ Facebook អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្លៀកពាក់ជាតួអង្គ Harry Potter

ឧបករណ៍ហៅវីឌីអូPortal របស់ហ្វេសប៊ុកកំពុងទទួលបាន Harry Potter និងthe Cursed Childដែលអាចឱ្យអ្នកនិងមិត្តភក្តិរហូតដល់ទៅបីនាក់ស្លៀកពាក់ជាតួអង្គពី ការលេងដោយប្រើបច្ចេកវិជ្ជាជាក់ស្តែង។ របាំងARដែលបំលែងអ្នកអោយទៅជាលក្ខណៈមួយដែលត្រូវបានបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យា Spark...