ការបញ្ចេញផ្ទាំងរូបភាពថ្មីរបស់ iPhone ជាមួយនឹងការអបអរសាទរព្រឹត្តិការណ៍ Apple

ការបញ្ចេញផ្ទាំងរូបភាពថ្មីរបស់ iPhone ជាមួយនឹងការអបអរសាទរព្រឹត្តិការណ៍ Apple

ក្រុមហ៊ុន Apple ទើបតែប្រកាសព្រឹត្តិការណ៍ខែតុលារបស់ខ្លួនដែលយើងរំពឹងថានឹង ឃើញ Apple Silicon MacBook Pros ដែលបានរចនាឡើងវិញជាយូរមកហើយ ព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទទី ១៨ ខែតុលាត្រូវបានអមដោយក្រាហ្វិចអញ្ជើញ ដ៏ស្រស់ស្អាត។...