លេចឮចុងក្រោយបង្អស់ពីមហោស្រពហ្គេម នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃពុធនេះ

លេចឮចុងក្រោយបង្អស់ពីមហោស្រពហ្គេម នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃពុធនេះ

មហោស្រពហ្គេមបានលេចឮថាចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃពុធដោយផ្តល់នូវការចូលទស្សនាការ​បង្ហាញហ្គេមដែលអាចលេងបានជាង៥០០ពីអ្នកអភិវឌ្ឍន៍Indieរួមជាមួយការជជែក ផ្ទាល់និងការពិភាក្សា។ ការចាប់ផ្តើមឡើងវិញនៃមហោស្រពនេះបានធ្វើឡើងស្របគ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធី The Game...