ទូរស័ព្ទ iPhone 13 អាចនឹងបំពាក់មុខងារស្កេនក្រយៅដៃនៅក្នុងអេក្រង់

ទូរស័ព្ទ iPhone 13 អាចនឹងបំពាក់មុខងារស្កេនក្រយៅដៃនៅក្នុងអេក្រង់

iPhone 13 មកដល់នៅចុងឆ្នាំនេះនឹងមិនមានការផ្លាស់ប្តូរធំដុំនោះទេប៉ុ ន្តែវាអាចនឹងត្រូវបំពាក់ម៉ាស៊ីនស្កេនក្រយៅដៃ ស្ថិតនៅក្នុងអេក្រង់។ ចាប់តាំងពី Apple បានចាប់ផ្តើមសាកល្បងវា និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ ។ ចាប់ផ្តើមជាមួយ iPhone X, រាល់ទូរស័ព្ទ...