ប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុន Netflix លើមាតិកា LGBT

ប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុន Netflix លើមាតិកា LGBT

មន្ត្រីរុស្ស៊ីកំពុងស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុន Netflix បន្ទាប់ពីស្នងការសាធារណៈសម្រាប់ការ ការពារក្រុមគ្រួសារបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុននេះថាបានបំពានច្បាប់ “ការឃោសនា ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា” នេះបើយោងតាម ​​Reuters ។ ស្នងការបានអះអាងថាមាតិកា Netflixមួយចំនួនដែលមានប្រធានបទ LGBTQIA+...