រុស្ស៊ី​និយាយ​ថា ខ្លួន​នឹង​ផ្អាក​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ ISS រហូត​ដល់​ការ​ដក​ទណ្ឌកម្ម

រុស្ស៊ី​និយាយ​ថា ខ្លួន​នឹង​ផ្អាក​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ ISS រហូត​ដល់​ការ​ដក​ទណ្ឌកម្ម

រុស្ស៊ីនិយាយថា ខ្លួននឹងបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ រហូតដល់ទណ្ឌកម្មដែលដាក់លើប្រទេសរុស្សុីត្រូវបានដកចេញ។ លោក Dmitry Rogozin ប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៊ី Roscosmos បានប្រកាសនៅក្នុងបណ្តាញ Twitter ថា...
សហរដ្ឋអាមេរិកពង្រីកប្រតិបត្តិការ ISS រហូតដល់ឆ្នាំ 2030

សហរដ្ឋអាមេរិកពង្រីកប្រតិបត្តិការ ISS រហូតដល់ឆ្នាំ 2030

សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅលើស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិរហូតដល់ឆ្នាំ 2030 នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការណាសាកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងការបង្ហោះប្លុកមួយ។ អ្នកគ្រប់គ្រងអង្គការ NASA លោក Bill Nelson បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា...