នេះជា Tiger Xbox Series S សម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំចិន

នេះជា Tiger Xbox Series S សម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំចិន

ក្រុមហ៊ុន Microsoft កំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះជាមួយនឹងឆ្នាំពិសេសនៃការចេញផ្សាយ Tiger Xbox Series S ។ ចូលឆ្នាំចិនមកដល់ថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ហើ​យកុងសូល Xbox Series S ដែលចេញផ្សាយពិសេសត្រូវបានលាបពណ៌ជាពណ៌នាំសំណាងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី – ក្រហម និងមាស...